Portretfotomakerij

Privacystatement

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat houdt o.a. in dat bedrijven op hun website moeten uitleggen welke gegevens zij gebruiken en op welke manier zij dat doen. Op deze pagina lees je hoe dat bij Fotomakerij het geval is.

Fotomakerij, gevestigd aan Vlietwaard 382, 1824 LS Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Fotomakerij
Vlietwaard 382
1824 LS Alkmaar
Telefoon +31 72 5626910
Bart Burkels is de Functionaris Gegevensbescherming van Fotomakerij. Hij is te bereiken via info@fotomakerij.nl .

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fotomakerij verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fotomakerij.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fotomakerij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om de foto-opdracht uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fotomakerij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor jullie fotoreportage geldt echter dat wij altijd een backup van alle onbewerkte en bewerkte foto's bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fotomakerij verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 • Fotomakerij gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
 • Fotomakerij gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al ge├»nformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Social Media cookies

Op deze website worden ook cookies geplaatst ten behoeve van het delen van onze pagina's via social media (Facebook, Twitter, LinkedIN). Indien je geen toestemming geeft voor het plaatsen van cookies door deze website, kun je van deze functionaliteit geen gebruik maken.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om te zien hoe onze website wordt gebruikt. Wij meten het aantal bezoekers en welke pagina's zij bezoeken. De meting van deze site via Google Analytics is volgens de AVG-richtlijnen ingericht en geheel geanonimiseerd zodat deze meetgegevens op geen enkele manier aan een specifieke persoon zijn te koppelen. Om die reden wordt voor de cookies van Google Analytics geen toestemming gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotomakerij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fotomakerij.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Trouwfotomakerij wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fotomakerij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fotomakerij.nl

 info@fotomakerij.nl  •   06 - 111 02 999  •   072 - 56 26 910
KVK inschrijving 55752772 - BTW nr. NL002066322B15
 info@fotomakerij.nl
 06 - 111 02 999
 072 - 56 26 910
KVK inschrijving 55752772 - BTW nr. NL002066322B15
Privacyverklaring
"Only photography has been able to divide human life into a series of moments, each of them has the value of a complete existence."
Eadweard Muybridge
Privacyverklaring
"Only photography has been able to divide human life into a series of moments, each of them has the value of a complete existence."
Eadweard Muybridge